Plass til 6.000.000 liter vann

Det nye høydebassenget på Sandstad begynner å ta form. Det nye vannforsynings-anlegget ved Fuglåsen blir større enn dagens anlegg ved Strandavatnet, Fillan og Dolmøya tilsammen. Hitra kommune bygger anlegget for å sikre nok og godt vann til bedriftene som etablerer seg på Jøsnøya.

Les hele saken på Hitra-frøya sine hjemmesider.
http://www.hitra-froya.no/nyheter/article11564431.ece